Tandem Leadership yhdistää nuoria johtajia rajojen yli

Menestyksekäs johtamisohjelma Tandem Leadership on suunnattu nuorille johtajille Suomessa ja Ruotsissa. Ohjelman kuudes vuosi on kohta alkamassa, ja sen päämäärä on nuorentaa ja uudistaa maiden välisiä henkilökohtaisia suhteita sekä lisätä yhteistyötä yhteiskunnan eri sektorien välillä.

Kilpailun koventuessa ja tietotulvan kasvaessa on yhä tärkeämpää luoda kattavia henkilökohtaisia verkostoja. Yhä useampi kokee organisoidut verkostot isona voimavarana, joista saa tukea sekä itsensä että organisaationsa kehittämiseen.

Tandem Leadership luo uusi verkostoja ja yhteistyömahdollisuuksia maiden tulevien johtajien välille tarjoamalla laadukkaita ja intensiivisiä tapaamisia. Ohjelmaa pyörittää projektikonttori Tandem Tukholmasta yhdessä Hanasaaren suomalais-ruotsalaisen kulttuurikeskuksen kanssa.

Ohjelmaan valitaan vuosittain kymmenen henkilöä kummastakin maasta. Osallistujat ovat 25–35-vuotiaita ja edustavat yhteiskunnan eri osa-alueita. Osallistujat kokevat, että heidän erilaiset taustansa ovat yksi ohjelman vahvuuksista. Tandem Leadership kannustaa kahdenväliseen yhteistyöhön ja ongelmien ratkomiseen.

– Tämä on mahtava ohjelma, jossa saa tavata ihmisiä yhteiskunnan eri aloilta. Itse olen poliitikko, joten on ollut todella mielenkiintoista tavata ihmisiä elinkeinoelämästä ja yliopistomaailmasta, ja kaiken lisäksi kahdesta eri maasta, Östra Göinge -kunnan kunnallisneuvos Patric Åberg sanoo.

Daniel Valiollahi, Kindred Group -yrityksen Public Affairs Manager Nordics, sanoo ohjelman avanneen uusia näkökulmia bilateraaliseen yhteistyöhön.

– Ruotsissa olemme aina katsoneet länteen, mutta nyt olen tajunnut, että idässäkin on paljon mahdollisuuksia. Me ruotsalaiset harvoin käännymme lähellä oleviin maihin, katsomme mieluummin kauemmas, Valiollahi sanoo.
 

”Kahden maan välinen yhteistyö todella tärkeää”

– Vasta osallistuttuani ohjelmaan, tajusin kuinka tärkeä se on. Se saa laajentamaan omia näkökulmiaan. Verkosto koostuu monenlaisista ihmisistä ja avaa uusia mahdollisuuksia, Influence-yrityksen Management Consultant Madelen Porserud sanoo.

Suomenruotsalainen Janina Mackiewicz, Policy Officer korkeakoulutettujen kattojärjestö Eurocadresissa, osallistui ohjelmaan jo 2014 ja on samaa mieltä.

– Kahden maan välinen yhteistyö on todella tärkeää. Tandem Leadershipin avulla pääsee oman kuplansa ulkopuolelle ja saa tavata ihmisiä eri aloilta, Mackiewicz sanoo.

Patric Åberg kertoo hyötyneensä ohjelmasta paljon. Ohjelma on myös avannut Suomen ja Ruotsin yhteistä historiaa. Myös Madelen Porserud on oppinut paljon Suomesta.

– Aiemmin minulla ei ollut minkäänlaista Suomikuvaa, nyt minulla on. Vaikka Suomi ja Ruotsi ovat lähellä toisiaan, tiedämme toisistamme todella vähän, Porserud sanoo.
 

Ainutlaatuinen verkosto

Tandem Leadershipiä on kehuttu osallistujien laajasta kirjosta. Ohjelmaan osallistuvilla ihmisillä on täysin erilaiset mielipiteet ja taustat, mutta suomalais-ruotsalainen ja eri alojen yhteistyö yhdistää heitä.

– Ohjelman suosion avainasemassa ovat aktiiviset osallistujat, jotka ovat avoimia ja kuuntelevat toisiaan. Osallistujien omistautuminen sekä kyky luoda uusia kontakteja ja oppia toisiltaan on ratkaisevaa ohjelman kannalta, Tandem Leadershipin projektipäällikkö Jessica Melin Hirschfeldt, joka on johtanut ja kehittänyt projektia alusta lähtien, sanoo.

Osallistujat tapaavat vuoden aikana kolme kertaa, kaksi päivää kerrallaan. Tapaamisissa käsitellään ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä sekä johtamista eri näkökulmista. Osallistujat saavat syventyä aiheeseen mielenkiintoisten puhujien kautta, jotka kertovat bilateraalisesta yhteistyöstä omasta näkökulmastaan.

Tänä vuonna ohjelma toteutettiin viidettä kertaa. Tämä tarkoittaa, että 100 nuorta johtajaa on osallistunut ohjelmaan samaan aikaan kun Suomi juhlii 100-vuotista itsenäisyyttään. Kunkin vuosikurssin päätyttyä osallistujat kuuluvat ohjelman alumniverkostoon.

Joka vuosi kasvava verkosto mahdollistaa yhteistyötä sekä pitkällä että lyhyellä tähtäimellä. Tandem Leadership on muun muassa ollut lähtölaukaus monivuotiselle tutkimusprojektille, jossa vertaillaan uraverkostoja Suomessa ja Ruotsissa.

Ruotsalainen Daniel Valiollahi kokee ohjelman mahtavana mahdollisuutena.

– Tandem Leadership on todellakin ainutlaatuinen verkosto. Suosittelen kaikkia osallistumaan, siinä on paljon voitettavaa. 

Teksti: Michaela von Kügelgen / Addeto
 


TIETOA TANDEM LEADERSHIPISTÄ

  • Ainutlaatuinen johtamisohjelma Suomen ja Ruotsin välillä.
  • Projektikonttori Tandem perusti ohjelman vuonna 2013. Ohjelmaa johdetaan yhdessä Hanasaaren suomalais-ruotsalaisen kulttuurikeskuksen kanssa.
  • 20 osallistujaa per vuosi, 10 kustakin maasta. Ikä 25–35.
  • Osallistujat ovat jo nousseet tai heidän odotetaan nousevan omalla alallaan johtavaan asemaan. He ovat avoimia ja henkilökohtaisesti sitoutuneita sekä valmiita jakamaan omia kokemuksiaan ja omaa osaamistaan.
  • Ohjelmaa rahoittaa Peter Wallenbergin säätiö sekä Jane ja Aatos Erkon säätiö.
  • Lisätietoa osoitteesta www.tandemleadership.com tai sähköpostitse projektipäällikkö Jessica Melin Hirschfeldt jessica@kulturfonden.net.

Arkisto

Uusimmat uutiset