Maahanmuuttotutkimus tarvitsee syvempää pohjoismaista yhteistyötä

Tutkimusyhteistyö on avainasemassa Pohjoismaiden käsitellessä lisääntyneen maahanmuuton mukanaan tuomia haasteita. Tämä käy ilmi tuoreesta raportista.

Yhteispohjoismaisen tutkimuselimen Nordforskin raportissa kartoitetaan pohjoismaisen integraatio- ja maahanmuuttotutkimuksen kenttää. Raporttia varten on muun muassa haastateltu 56 pohjoismaista tutkijaa, lisäksi tietoa kerättiin internetkyselyn avulla.

Maahanmuuttotutkimuksen avulla päättäjille voidaan tarjota parempaa tietoa päätösten tueksi, ja myös suuren yleisön ymmärrystä asiasta voidaan kasvattaa. Raportti tarjoaa ehdotuksia tutkimuksen poliittisen relevanssin kohottamiseksi, Nordforsk kirjoittaa sivustollaan.

– Tutkimuksen avulla voidaan ratkoa maahanmuuttoon liittyviä haasteita Pohjoismaissa tarjoamalla luotettavaa, näyttöön perustuvaa tietoa, yksi raportin kirjoittajista, postdoc-tutkija Niko Pyrhönen, sanoo sivuston mukaan.

Nykytilanteen haasteisiin kuuluu muun muassa lyhytaikainen ja epävirallisten kontaktien kautta tehtävä yhteistyö sekä puutteellinen institutionaalinen sitoutuminen. Mikäli pohjoismainen integraatio- ja maahanmuuttotutkimus saisi tarvitsemansa institutionaalisen tuen, tämä johtaisi Pyrhösen mukaan synergiaetuihin, jotka voisivat myös levitä kauas Pohjoismaiden ulkopuolelle.

Raportti Nordic migration and integration research: Overview and future prospects on ladattavissa Nordforskin sivustolta.

Teksti: Addeto
 

Arkisto

Uusimmat uutiset