Kielessä marinoidut opettajat motivoivat oppilaitaan

Nykykielten opettajilla on tärkeä rooli oppilaidensa motivoimisessa, käy ilmi tänä vuonna julkaistusta väitöskirjasta.

Mikä motivoi oppilaita oppimaan nykykieliä koulussa? Se on avainkysymys filosofian tohtori Erik Cardelúksen väitöskirjassa. Toisten miettiessä, miksi monet oppilaat keskeyttävät nykykielten opintonsa, hän halusi kääntää kysymyksen päälaelleen: mikä saa oppilaat jatkamaan opintojaan, Cardelús kertoo Ruotsin opettajaliiton lehden Alfan haastattelussa. Tärkeää olisi muun muassa opettajien “marinoiminen” kohdekielen kulttuurissa.

– Opettajan rooli korostuu kenties vielä enemmän nykykielten kuin muiden aineiden opiskelussa. Kutsun sitä yleensä Madridin ja Malmköpingin (taajama Flenin kunnassa) väliseksi kuiluksi. Opettajan pitäisi opettaa jotakin, joka luonnollisella ja intensiivisellä tavalla on olemassa jossakin aivan muualla, ja siirtää tämä todellisuus luokkahuoneeseen. Vaaditaan melkeinpä taikatemppuja, jotta kohdekieli näyttäytyy oppilaille elävänä, Cardelús sanoo lehdelle.

Cardelús on itse opettanut lukiossa muun muassa espanjaa. Ennen omia tuntejaan hän saattoi esimerkiksi lukea espanjankielistä kirjallisuutta tai kuunnella espanjalaista musiikkia.

Kontaktit tärkeitä

Cardelúksen tutkimuksessa oppilaat painottivat haluaan käyttää opiskelemaansa kieltä käytännössä. Kontaktit muihin, jotka puhuvat kieltä, sekä kielialueen kulttuuriin, olivat vahvasti motivoivia tekijöitä, Alfa kirjoittaa.

– Näin oppilaalle avautuu ainutlaatuisia ja konkreettisia mahdollisuuksia käyttää kieltä. Oman opiskelun tavoite voi seljetä arkisten tilanteiden kautta, esimerkiksi kahvikupillista tilatessa tai lehden otsikkoa lukiessa, Cardelús sanoo.

Hän toivoo myös niin koulun kuin ympäröivän yhteiskunnankin antavan enemmän arvoa nykykielten opiskelulle.

– Ruotsissa emme ole kovin hyviä korostamaan usean kielen osaamisen hyötyjä. Hyvin harvat julkisuuden henkilöt puhuvat mitään muita kieliä kuin ruotsia tai englantia esimerkiksi valtiovierailujen yhteydessä.

Erik Cardelúksen väitöskirja Motivationer, attityder och moderna språk: En studie om elevers motivationsprocesser och attityder vid studier och lärande av moderna språk sekä englanninkielinen abstrakti on luettavissa netissä.

Teksti: Addeto
 

Arkisto

Uusimmat uutiset