”Creative commons -sopimusten pitäisi kuulua opettajan työsopimukseen”

Digitaalisten laitteiden kuuluu tukea oppimista – ei olla itsetarkoitus. On myös tärkeää antaa opettajille mahdollisuus jakaa materiaalinsa muiden kuntien opettajien kanssa.

– Opettajan toimea on päivitetty. Ennen luokan ovi oli aina kiinni ja sanomalehti oli avain maailmaan, mutta nyt meillä on mahdollisuus tutustua koko maailmaan luokkahuoneesta käsin, koulujohtaja Edward Jensinger Malmösta sanoo.

Hänen mukaansa koulujen tehtävä on ottaa digitalisaatio haltuun, ja tehdä uusista oppimismahdollisuuksista järkevä osa nykypäivän koulua.

– Opettajina emme voi sanoa, että emme ryhdy leikkiin. Emme opeta itsemme takia, vaan oppilaiden takia. Toisin sanoen meidän pitää tuoda esiin uusia taitoja niin, että oppilaat hyötyvät niistä ja voivat jalostaa niitä, Jensinger sanoo.

Yksi ongelma ruotsalaisen Jensingerin mukaan on, että monissa kunnissa on omat järjestelmänsä, eivätkä järjestelmät useimmiten keskustele keskenään.

– Luomme koko ajan järjestelmiä, jotka eivät toimi nykyajassa. Meidän pitää vaatia parempaa järjestelmien toimittajilta, poliitikoilta ja hallinnolta, jotta saisimme sopivia ja tehokkaita järjestelmiä käyttöömme. Opettajien ei kuulu olla teknikkoja, mutta digitaalisia työkaluja käyttämällä voimme tehdä opetuksesta entistä parempaa, Jensinger sanoo.
 

Kuva: Arne Kuilman / Creative Commons.
Kuva: Arne Kuilman / Creative Commons.

Yhdenmukaistaminen tärkeää

– Sen sijaan, että valitsisimme jonkin tietyn alustan, meidän pitäisi miettiä, miten lapset oppivat parhaiten. Kaikkien ohjelmien pitää toimia kaikilla alustoilla, Erlend Øverby sanoo.

Hän johtaa ISO:n standardoimistyötä, jossa yritetään luoda kansainvälisiä standardeja koulutusteknologialle. Hänen mukaansa kaikkea digitaalista voidaan käyttää opetuksessa, kunhan asiayhteys on kohdillaan. Opettajat voivat esimerkiksi hyödyntää uutistekstejä tai radioinserttejä – kunhan niiden käyttö voidaan kytkeä opittavaan aiheeseen.

– Opettajilla on osaaminen ja pedagogiset taidot. Teknologian tehtävä on tukea opetusta. Tekniikkaan on keskitytty liikaa, nyt meidän pitäisi keskittyä siihen, miten tekniikka voi tukea opetusta, Øverby sanoo.

Yhteistyötä kuntarajojen yli

Edward Jensinger puhuu paljon kuntarajoja ylittävästä yhteistyöstä ja materiaalin jakamisesta Ruotsissa. Etelä-Ruotsin Ystadissa sijaitseva koulu voisi esimerkiksi tehdä yhteistyötä haaparantalaisen koulun kanssa – jos yhteistyöhön löytyisi oikeanlaiset alustat.

– Suurinta ajanhukkaa on viisi opettajaa, jotka tekevät täysin samoja asioita. Meidän pitäisi pystyä jakamaan osaamistamme, mutta siihen tarvitsemme toimivia järjestelmiä.

Edward Jensingerin mukaan muun muassa Ruotsin kouluvirastoa (Skolverket) on vaadittu luomaan yhteistä alustaa, mutta toistaiseksi mitään konkreettista ei ole tapahtunut. Hän huomauttaa, että vastuu on ensisijaisesti valtiolla.

– Koulujen ei pitäisi kilpailla oppilaiden tulevaisuudesta. Opettajien tehtäviin ei enää kuulu pelkästään luokkahuoneessa opettaminen – opettajien pitää tehdä yhteistyötä ja varmistaa, että oppilaat oppivat, Jensinger sanoo.

Edistystä tapahtuu oppeja jakamalla

Edward Jensinger ehdottaa, että creative commons -sopimusten pitäisi kuulua vakiona opettajien työsopimuksiin – opettajien tuottaman materiaalin pitäisi olla kaikille kollegoille avointa. Erlend Øverby on samaa mieltä.

– Meidän pitäisi jakaa enemmän omastamme, sen avulla tapahtuu edistystä, Øverby sanoo.

Hän muistutti myös, että tieto- ja viestintäteknologian sisällyttäminen opetukseen on enemmän kuin videoiden katsomista netistä: sen avulla voidaan ratkaista ongelmia.

– Oppiminen muuttuu – passiivisen kuluttamisen sijasta oppiminen on tuottamista ja vuorovaikuttamista. Tämä asettaa uusia vaatimuksia opettajille, Øverby sanoo.

Edward Jensinger ja Erlend Øverby keskustelivat koulun digitalisaatiosta Göteborgin kirjamessuilla. Keskustelua johti Eva Houltzén.

Teksti: Michaela von Kügelgen / Addeto
 

Arkisto

Uusimmat uutiset