Yliopistolain uudistus: Autonomia vahvistui, henkilöstö etääntyi

Uuden yliopistolain myötä johdon ja henkilöstön näkemyserot ovat kärjistyneet. Tämä käy ilmi yliopistouudistuksen vaikutuksen arvioinnista, joka julkistettiin viime viikolla.

Uusi yliopistolaki tuli voimaan vuonna 2010. Sen myötä yliopistojen johtamisjärjestelmästä on tullut johtajakeskeisempi, joka on tehostanut päätöksentekoa. Samalla yliopistoyhteisö on kuitenkin etääntynyt päätöksenteosta. Opetus- ja kulttuuriministeriö kertoo uudistuksen vaikutuksen arvioinnin pääpiirteistä tiedotteessa.

“Osaltaan kyse on varmasti kaikkiin muutoksiin liittyvästä kipuilusta, mutta yliopistoyhteisön kokemusta päätöksenteosta etääntymisestä ei voi myöskään sivuuttaa pelkkänä ‘normaalina muutosvastarintana’. Uusi yliopistolaki asettaa paljon vaatimuksia yliopistojen johdolle ja johtamiselle ja yksi avainhaaste on tulevaisuudessa varmistaa yliopistoyhteisön vahvempi kokemus osallisuudesta”, arvioinnin johtopäätöksissä todetaan.

– Yliopistouudistus vahvisti yliopistojen autonomiaa, alleviivasi laatua ja vaikuttavuutta ja paransi yliopistojen toimintaedellytyksiä. Arviointi osoittaa, että toimintakulttuurin uudistaminen on vielä kesken. Viesti yliopistoyhteisön etääntymisestä päätöksenteosta on otettava vakavasti. Johtamiskulttuuria, vuorovaikutusta ja osallistamista on syytä kehittää. Henkilöstö ja opiskelijat on saatava nykyistä vahvemmin mukaan erityisesti muutostilanteissa, opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) sanoo tiedotteessa.

Raportin mukaan yliopistojen henkilöstö kokee aiempaa enemmän epävarmuutta työpaikkojen pysyvyydestä. Myös yliopistoissa käydyt yt-neuvottelut yhdistetään usein yliopistolakiin. Lakimuutoksen koetaan vaikuttaneen kielteisesti työn kuormittavuuteen ja työssä jaksamiseen.

Yliopistojen taloudellinen ja hallinnollinen autonomia on vahvistunut, mutta ministeriön rahoituksen koetaan edelleen ohjaavan toimintaa voimakkaasti. “Monelta osin yliopistolain vaikutukset tullaankin näkemään vasta tulevaisuudessa, (sikäli) kun uusi johtamisen malli pääsee juurtumaan yliopistoihin ja yliopistot oppivat hyödyntämään autonomiaansa”, raportin johtopäätöksissä todetaan.

Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla.

Teksti: Addeto
 

Arkisto

Uusimmat uutiset