Joulukuussa syntyneillä eri edellytykset Suomessa ja Ruotsissa

Ruotsissa joulukuussa syntyneillä on suurempi riski päätyä varhaiseläkkeelle kuin alkuvuodesta syntyneillä, Suomessa samaa ilmiötä ei kuitenkaan ole havaittavissa. Osasyy tähän voi löytyä maiden välisistä eroista opettajakoulutuksessa.

Olemattomista biologisista eroista huolimatta loppuvuodesta syntyneillä on enemmän vaikeuksia koulussa kuin alkuvuodesta syntyneillä, selviää Ruotsin sosiaalivakuutusviranomaisen Försäkringskassanin tutkimuksesta. Tutkijoiden mukaan nuoremmat lapset eivät saa tarpeeksi tukea koulussa, mikä johtaa eriarvoisuuteen.

– Samanlaista tutkimusta ei ole aikaisemmin tehty ja toivonkin, että tämä lisäisi tietoa vähemmän koulukypsien lasten tuen tarpeesta koulussa, yksi tutkimuksen tekijöistä Hans Goine sanoo Försäkringskassanin tiedotteessa.

Yle pyysi Eläketurvakeskusta selvittämään kuntoutustuelle siirtyneiden määrän kuukausittaista jakautumista viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tilastoista kävi ilmi, että alle 30-vuotiaiden ikäluokassa eroa ei ollut tammi- ja joulukuun välillä lainkaan, ja vähäisiä eroja syntyi vasta yli 55-vuotiaiden ikäluokissa.

Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen johtaja, professori Jari Lavonen, arvioi Ylen uutisessa, että erot löytyvät opettajankoulutuksesta. Suomessa opettajankoulutus järjestetään yliopistoissa, Ruotsissa opettajille riittää ammattitutkinto.

– Kaikilla lapsilla on oikeus saada tukea koulussa, jotta he voivat hyötyä opetuksesta. Tämä koskee tietysti myös loppuvuodesta syntyneitä lapsia, muuten riskitekijät nousevat. He eivät pärjää koulussa, joutuvat sairaslomalle ja saattavat päätyä elinikäiseen kierteeseen, jossa he kohtaavat ulkopuolisuutta ja köyhyyttä, Försäkringskassanin pääjohtaja Ann-Marie Begler sanoo tiedotteessa.

Teksti: Addeto
 

Arkisto

Uusimmat uutiset