Stressi voi olla myös hyvästä

Stressi koetaan usein kielteisenä asiana, mutta suomalaisessa tutkimusprojektissa on selvitetty myönteisen stressin positiivisia vaikutuksia.

Eustress-hankkeessa on tutkittu stressin hyviä puolia ja sen ilmenemistä yrittäjien arjessa. Tampereen yliopiston ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tiedotteen mukaan tutkijat löysivät uuden tavan lähestyä stressiä ja hyvinvointia työssä.

– Stressi ja paine eivät ole pelkästään pahoja asioita, vaan ne voi kääntää myös voimavaraksi, VTT:n tutkija Päivi Heikkilä sanoo Helsingin Sanomille.

Myönteisen stressin eli eustressin avulla voidaan tutkijoiden mukaan löytää uusia ajattelu- ja työskentelytapoja. Näillä voi olla sekä tuottavuutta että hyvinvointia lisääviä vaikutuksia.

Hyvän stressin edistämisessä tutkijat tunnistivat projektin aikana kuusi keskeistä osa-aluetta. Näitä olivat omien ajatusten ja kokemusten reflektointi, työn organisoiminen mielekkäällä tavalla, myönteisen paineen rakentaminen, ilon ja onnistumisten vaaliminen, virittäytyminen haastaviin tilanteisiin sekä palautuminen.

Tutkimusprojektin osana yrittäjät saivat myös kokeilla pilottivaiheessa olevaa verkkotyökalua hyvän stressin edistämiseksi. Työkalun avulla myös negatiivisen stressin todettiin vähenevän. Tutkijat havaitsivat yrittäjien kokevan hyvän stressin tärkeäksi: se auttoi saamaan tuloksia aikaan ja nauttimaan työnteosta kiireenkin keskellä. Tiedotteessa muistutetaan, että kuitenkin myös positiivisesta stressistä palautuminen on tärkeää.

Tutkimustuloksista koottu opas “Älä tule paha stressi, tule hyvä stressi” on luettavissa sähköisesti.

Teksti: Addeto
 

Arkisto

Uusimmat uutiset