”Vapauden pitää olla lakisääteistä”

Vuonna 2016 on kulunut 250 vuotta maailman ensimmäisestä perustuslakiin kirjatusta painovapausasetuksesta. Björn von Sydowin mukaan painovapausasetus on edelleen ajankohtainen, ja hän huomauttaa painovapauden olleen paineen alla vuodesta 2001 lähtien.

– Lähestyn painovapausasetusta nyt ensimmäistä kertaa valtiotieteilijänä ja poliitikkona.

Näin sanoo ruotsalainen kansanedustaja Björn von Sydow (Sosiaalidemokraatit), joka on aikaisemmin ollut muun muassa eduskunnan puhemies ja puolustusministeri. Hän on kirjoittanut paljon demokratiasta ja perustalaillisesta kehityksestä Ruotsissa. Nyt hän on yksi tänä vuonna julkaistavan painovapauslain juhlakirjan kirjoittajista.

Tehtävä ei kuitenkaan ole täysin uusi von Sydowille. Vuoden 2009 juhlakirjaan hän kirjoitti pitkän artikkelin vuoden 1809 hallitusmuodosta.

– Kolme vuotta sitten samat henkilöt ottivat minuun yhteyttä ja kysyivät, voisinko myös osallistua painovapausasetuksen juhlakirjan laatimiseen, von Sydow kertoo.

Artikkelissaan hän valottaa sananvapauden merkitystä kansan vapaudelle. Hän mainitsee muun muassa toisen maailmansodan vaikutukset Ruotsin ja Suomen osalta. Tämän lisäksi hän mainitsee Venäjän vallan ajan Suomen osalta. Myös moni muu juhlakirjan kirjoittajista kirjoittaa sen ajan vaikutuksista sananvapauteen.
 

Björn von Sydow. Kuva: Sosiaalidemokraatit.
Björn von Sydow. Kuva: Sosiaalidemokraatit.

Mallia Suomesta

Artikkelissaan Björn von Sydow keskustelee tämän päivän painovapauslainsäädännöstä. Hänen mukaansa Ruotsi voisi oppia paljon Suomelta. Ruotsin lainsäädäntö on hänen mielestään erittäin monimutkainen.

– Painovapausasetus sekä rinnakkainen radiota ja tv:tä koskeva perustuslaki eivät kata mielipidetekstejä internetissä. Tämä on ongelmallista, mutta viranomaiset eivät oikein halua tarttua ongelmaan.

Suomessa lainsäädäntö on von Sydowin mukaan selkeämpää; yksi syy tähän on Suomen uusi perustuslaki vuodelta 2000. Suomen lait muistuttavat enemmän muiden eurooppalaisten maiden lainsäädäntöä.

– Suomi suoriutuu tässä asiassa hienosti, ja on ollut hauskaa todeta tämä nyt, ja saada kirjoittaa asiasta juhlakirjassa. Minun on myös ollut helppo työstää materiaalia, koska kaikki lakitekstit löytyvät myös ruotsiksi.

Björn von Sydow on 1960-luvulta lähtien ollut suomalais-ruotsalaisen yhteistyön piirissä. Ensimmäisenä tehtävänään hän edusti Ruotsin oppilasneuvostoa, sen jälkeen hän on vahvistanut maiden välistä sidettä sekä kauppa- että puolustusministerinä ja eduskunnan puhemiehenä. Artikkelin kirjoittaminen on hänestä ollut sekä opettavaista että mielenkiintoista.

– Maat muistuttavat paljon toisiaan, Ruotsi voisi hyvin ottaa mallia Suomesta. Toivonkin, että Ruotsin perustuslaista tulisi helpommin luettava, ja että opettajat voisivat käyttää sitä opetuksessaan sananvapaudesta puhuttaessa, von Sydow sanoo.

Ajankohtainen teema

Vaikka painovapausasetus on jo 250 vuotta vanha, se ei tee siitä vähemmän ajankohtaista. 2000-luvun tapahtumat ovat koetelleet paino- ja sananvapautta, Björn von Sydow huomauttaa.

– 11. syyskuuta 2001 lähtien maailma on luisunut tilanteeseen, jossa demokratia ja sananvapaus eivät enää etene taukoamatta.

Painovapauslain juhlakirja julkaistaan joulukuussa sekä suomeksi että ruotsiksi. Suunnitteilla on myös sähköinen englanninkielinen versio. Björn von Sydowin mukaan kirja käsittelee laajaa perspektiiviä, artikkelit eivät ainoastaan keskity vanhaan säädökseen.

– Artikkelimme käsittelevät sekä vanhaa että uutta. Teema on todella ajankohtainen demokratian tulevaisuutta ajatellen. Vapauden pitää olla lakisääteistä.

Björn von Sydowin mukaan laajempi ymmärrys sananvapaudesta auttaa vihapuheen ja uhkausten kitkemisessä. Hän peräänkuuluttaa asennetta, jossa itsemme ajattelemisen sijaan ajattelisimme kokonaisuutta.

– Meidän pitää ymmärtää, kuinka tärkeää sananvapaus on – kuinka tärkeää on, että saamme ajatella ja puhua vapaasti. Sananvapauteen liittyy erittäin suuria arvoja.

Teksti: Michaela von Kügelgen / Addeto

Lue myös Painovapausasetus on edelleen ajankohtainen
 

Tags: painovapaus

Arkisto

Uusimmat uutiset