Näkökulmia vertailevaan koulutustutkimukseen Pohjoismaissa

Tuore kasvatustieteen alan teos Comparing times and spaces käsittelee muun muassa tämänhetkistä, Pohjoismaissa tehtävää vertailevaa kasvatustieteellistä tutkimusta.

Teoksen pääpaino on pohjoismaisissa järjestelmissä, ja sen toivotaan tukevan koulutuspoliittisia ratkaisuja, Turun yliopisto kirjoittaa tiedotteessa. Kirjassa käsitellään myös eroja Suomen ja Ruotsin koulujen oppimistulosten julkaisemisessa ja niihin liitetyissä perusteluissa.

Muutoksia koulutuksen toimintaympäristössä tarkastellaan kolmesta näkökulmasta. Aluksi teos tarjoaa historiallisen näkökulman vertailevan kasvatustieteen kehittymiseen tieteenalaksi Pohjoismaissa. Teos antaa myös teoreettisia näkökulmia ajan ja tilan vertailuun kasvatustieteissä. Kirjassa pohditaan myös koulutuspolitiikan ilmiöitä eurooppalaisessa ja Euroopan ulkopuolisessa koulutuspoliittisessa tilassa.

Teoksen Comparing times and spaces. Historical, theoretical and methodological approaches to comparative education ovat toimittaneet Turun yliopistolla vaikuttavat KM, tohtorikoulutettava Suvi Jokila, tutkijatohtori Johanna Kallo sekä professori Risto Rinne.

Teksti: Addeto
 

Arkisto

Uusimmat uutiset