Digioppiminen vaatii lisäarvoa

Näytöltä lukeminen on yleistynyt kouluissa, ja joissakin kouluissa kirjat on korvattu kokonaan digitaalisilla oppimateriaaleilla. Tämä asettaa enemmän vaatimuksia sekä opettajille että oppilaille.

– Näytöltä lukeminen vaatii multimediataitoja, jotta asiat ymmärtää kokonaisuutena, pedagogiikan yliopistolehtori Maria Rasmusson Mittuniversitet-yliopistosta sanoo.

Verkkolukeminen tapahtuu hänen mukaansa usein silmäillen.

– Silloin mihinkään asiaan ei perehdytä samalla tavalla kuin vaikkapa romaania lukiessa.

Sen sijaan tutkimukset osoittavat tietokoneiden edistävän oppilaiden kirjoittamiskykyä.

– Tietokoneiden avulla oppilaat kirjoittavat pidempiä tekstejä aikaisemmin kuin mitä he olisivat kirjoittaneet käsin. Toimiakseen tekniikka vaatii kuitenkin pedagogisen konseptin, tietokoneiden tullessa luokkiin opettajat alkoivat opettaa uudella tavalla, kertoo lehtori Eva Hultin Högskolan Dalarna -yliopistosta.

Hän on tutkinut tietokoneiden vaikutusta oppimiseen, sekä digitalisaation opettajille tuomia haasteita.

– Emme voi antaa opettajille uusia työkaluja antamatta heille koulutusta, Maria Rasmusson sanoo puolestaan.

Kuva: Arne Kuilman / Creative Commons.
Kuva: Arne Kuilman / Creative Commons.

Didaktista keskustelua tarvitaan

Eva Hultinin mukaan digitaaliset oppimateriaalit vaativat dialogia oppilaan ja opettajan välillä – toisaalta dialogia tarvitaan aina, hän huomauttaa.

– Mutta digitaalisten oppimistapojen yleistyessä oppilaiden tarpeiden ohittaminen saattaa lisääntyä. On siis tärkeää, että opettaja tekee didaktisia valintoja oppimistavasta riippumatta.

Vaatimus digitalisaatiosta tulee usein kunnilta, ei opettajilta. Laitteisiin käytetään myös usein enemmän rahaa kuin ohjelmistoihin.

– Nyt didaktinen keskustelu tietokoneiden käytöstä puuttuu. Jotkin digitaaliset englannin kirjat muistuttavat paljon perinteisiä oppikirjoja, vaikka verkko on täynnä autenttisia englanninkielisiä tekstejä, Hultin sanoo.

Maria Rasmussonin mukaan on tärkeää, että opettajat ovat mukana päättämässä oppimateriaaleista.

– Jos opettaja on epävarma digitaalisten oppimateriaalien suhteen, on helppoa tyytyä valmiiseen pakettiin. Meidän pitäisi panostaa enemmän pedagogiikkaan ja didaktiikkaan – miten käytämme uusia työkalujamme?

Hultin muistuttaa, että tekniikkaa ei voi sivuuttaa, mutta hän puhuu myös didaktisen keskustelun puolesta. Yksi haaste digitalisaatiossa ovat pojat, jotka jo pärjäävät tyttöjä heikommin PISA-kokeissa.

– Pojat pelaavat enemmän tietokonepelejä, eivätkä ehkä ehdi lukea yhtä paljon tai kohdata lukuhaasteita. Sen takia on tärkeää, että pystymme herättämään poikien huomion ja yhdistämään sen heille mieluisaan lukemiseen, Rasmusson sanoo.

Hultin muistuttaa, että loppupeleissä on kuitenkin kyse oppilaiden ja opettajien välisistä suhteista.

– Tarvitsemme ammattitaitoisia opettajia, joille myös annamme tilaa olla ammattitaitoisia, hän sanoo.

Teksti perustuu Göteborgin kirjamessuilla käytyyn keskusteluun.

Teksti: Michaela von Kügelgen / Addeto
 

Arkisto

Uusimmat uutiset