”Keskiössä tutkijoiden omat ajatukset”

Tärkeintä on tukea tutkijalähtöistä tutkimusta, nuorten tutkijoiden urapolkuja sekä edistää yhteistyötä koko tiedekentällä. Ruotsin tiedeneuvosto Vetenskapsrådet esittelee tuoreessa raportissa päämääriä ja suosituksia siitä, mihin suuntaan ruotsalaisen tutkimusjärjestelmän tulisi pyrkiä. Neuvoston tehtävänä on tukea ja edistää ruotsalaista tutkimusta.

– Raportissa tiivistämme näkemyksemme tutkimuspolitiikasta sekä siitä, miten voimme luoda parhaan mahdollisen tutkimusjärjestelmän Ruotsissa, sanoo Vetenskapsrådetin pääjohtaja Sven Stafström raportin videoesittelyssä Youtubessa.

Raporttia varten lukuisat ruotsalaiset tutkijat ovat kertoneet, mitkä tutkimusalueet heidän mielestään ovat Ruotsille tärkeitä. Tiedeneuvosto painottaa, että tutkijalähtöinen tutkimus on tutkimusjärjestelmän tärkein osa: tutkijoiden omien ajatusten on oltava keskiössä uutta tietoa etsiessä ja tieteellisiin läpimurtoihin pyrkiessä.

– Ihanteellisessa tutkimusjärjestelmässä tuetaan uusia tapoja ajatella sekä tutkimusläpimurtoja. Lisäksi järjestelmä vetää puoleensa parhaita tutkijoita ja yhdistää perustutkimuksen yhteiskunnan tarpeisiin. Myös resursseja käytetään tehokkaasti, Stafström sanoo neuvoston verkkosivustolla.
 

TUTKIJAnURAN pitää olla houkutteleva

Monet suosituksista käsittelevät nuorten tutkijoiden urapolkuja. Neuvoston julkaisemassa Tidningen Curie -lehdessä Stafström sanoo tämän olevan eräs ruotsalaisen tutkimuksen tärkeimmistä kysymyksistä.

– Ellei tutkijanuraa mielletä houkuttelevaksi, yhä useammat lahjakkuudet valitsevat jonkin muun polun. Tällöin ruotsalainen tutkimus menettää kansainvälisen kilpailukykynsä. Nuorten tutkijoiden tulisi saada mahdollisuus vakiinnuttaa asemansa ja kehittää itsenäistä tutkimusta. Hehän ovat tutkimuksen tulevaisuus, Stafström sanoo Tidningen Curielle.

Raportissa todetaan, että nykyiset resurssit saadaan kaikista tehokkaimmin käyttöön lisäämällä yhteistyötä tiedekentällä. Ruotsalaisen tutkimuksen vahvistamiseksi tarvitaan toimenpiteitä niin hallitukselta, yliopistoilta ja korkeakouluilta kuin rahoittajiltakin.

– Toivon, että hallitus tutustuu suosituksiimme ja toimii niiden pohjalta. Hallituksen antaessa tutkimuspoliittisen lakiehdotuksensa 2016 toivomme, että suurin osa suosituksistamme on mukana.

Teksti: Mira Honkavaara / Addeto

Raportti ”Forskningens framtid! Vägval för framtidens forskningssystem: Målbild och rekommendationer” 

Arkisto

Uusimmat uutiset