Naiset ovat naisia ja miehet miehiä politiikassa

Media kohtelee poliitikkoja sukupuolen mukaan. Tämä selviää jälleen kerran uudesta väitöskirjasta, joka osoittaa median olevan kiinni sukupuolistereotypioissa kirjoittaessaan politiikasta ja poliitikoista.

– Tutkimukseni osoittaa toimittajien tilanteen olevan ongelman ydin. Toimittajat ovat usein tietoisia, eivätkä halua toistaa stereotypioita, mutta joutuvat kuitenkin tekemään niin markkinavoimien ja poliittisen pelikentän takia, Liudmila Voronova sanoo Södertörnin korkeakoulun tiedotteessa.

Lokakuussa 2014 Vorona väitteli Södertörnin korkeakoulusta. Hänen tutkimuksensa Gendering in Political Journalism perustuu 40 haastatteluun ruotsalaisten ja venäläisten poliittisten toimittajien kanssa. Tutkimus tehtiin kahdessa maassa, jotta kulttuuri- sekä yhteiskuntakontekstin vaikutus saataisiin selkeämmin esiin.

Myös aikaisempi tutkimus osoittaa, että media kohtelee naisia ja miehiä eri tavalla. Esimerkiksi 83 prosentissa maailman poliittista uutisista on haastateltu miestä. Naispoliitikkoja haastateltaessa fokus on yleensä ulkonäössä ja yksityiselämässä, eikä politiikassa.

– Naisten ja miesten eri kohtelu mediassa on demokraattinen ongelma. Toivon että tutkimukseni voi johtaa muutokseen, Liudmila Voronova sanoo.

Väitöskirja löytyy kokonaisuudessaan täältä.

arkisto

uusimmat uutiset