Avointa dataa kehitetään koko ajan

Ruotsin innovaatioviranomainen käy uudessa raportissaan läpi avoimen datan tilannetta Ruotsissa. Kehitystä tapahtuu koko ajan, mutta tilannetta voitaisiin parantaa muutamalla toimenpiteellä.

Raportin Öppna data 2014 Nulägesanalys alkusanoissa Vinnova kirjoittaa, että kysymys avoimesta datasta saa koko ajan lisää huomiota Ruotsissa. Vinnovan mukaan avoin data voidaan yksinkertaistetusti luokitella vapaasti saatavilla olevaksi informaatioksi. Data voi tulla elinkeinoelämästä, julkiselta sektorilta tai yksityisiltä toimijoilta.

Raportin mukaan avoimen datan työtä on tehty hajanaisesti, toisin sanoen viranomaiset ja muut toimijat ovat suuressa määrin itse tehneet aloitteita ja ajanut projekteja ilman mitään suurempaa keskinäistä koordinaatiota. Raportin kirjoittajan Ole Erikssonin mukaan tarvitaan lisätoimenpiteitä avoimen datan kehityksen vahvistamiseksi. Tämä tapahtuu tukemalla viranomaisia ja muita toimijoita.

– Avoimen datan kehitys on edelleen lapsenkengissä, ja useimmat toimijat eivät ole vielä aloittanut työtään tällä alueella, Eriksson kirjoittaa.

Avoin data kiinnostaa koko ajan enemmän

Open Data Indexin mukaan Suomi pärjää Ruotsia hieman paremmin kun puhutaan avoimesta datasta. Kärjestä löytyy Iso-Britannia ja USA. Ruotsin ja Suomen välinen ero ei kuitenkaan ole iso.

Eriksson kirjoittaa, että suurin osa tutkimukseen vastanneista olivat yksimielisiä siitä, että työ avoimen datan kanssa ei ole vielä niin pitkällä Ruotsissa. Jotkut ovat kriittisiä ja heidän mielestään viranomaisten olisi pitänyt tehdä enemmän.

Yksi syy avoimen datan heikkoon kehitykseen on poliittisen paineen puuttuminen viranomaisilta.

– Sen sijaan vallitseva käsityksen mukaan avoin data on lisääntynyt ja sen myötä myös kiinnostus sitä kohtaan. Monet kyselyyn vastanneista mainitsivat eri viranomaisten ensiaskeleista kohti avoimen datan kehitystä, Eriksson kirjoittaa.

Raportissa hän myös esittelee neljä liiketoimintamallia avoimelle datalle:

  1. Avoimuus ja transparenssi
  2. Innovaatio ja kasvu
  3. Kansalaisten aktivoiminen, osallisuus ja sisäinen laadunvarmistus
  4. Perusdatan ylläpito avoimen datan kautta


Eriksson esittelee myös 11 toimenpidettä avoimen datan kehittämiseksi Ruotsissa. Muun muassa hallituksen pitäisi selvemmin ohjata työtä ja lainsäädäntää pitäisi myös selventää.

Teksti: Addeto

Tags: avoin data

arkisto

uusimmat uutiset