Vähemmistöpolitiikka on pelastanut eteläsaamen

Eteläsaame on säilynyt Ruotsissa vastoin todennäköisyyttä, kiitos uuden vähemmistöpolitiikan. Myös lähes hävinneen kielen voi elvyttää, sen todistaa uusi ruotsalainen tutkimus eteläsaamesta.

Eteläsaame on esimerkki vähemmistökielen selviytymismahdollisuuksista. Tänään yhä useampi nuori puhuu eteläsaamea Ruotsissa. 2000-luvun uusi vähemmistöpolitiikka selittää elvytetyn kielen, selviää kielitieteilijä Leena Hussin uudesta tutkimuksesta.

Hussia kiinnosti projektissa Revitalisering mot alla odds? Sydsamiskan i Sverige miten uusi vähemmistöpolitiikka on vaikuttanut eteläsaameen. Tutkimukseen nojaten hän voi todistaa, että vuoden 2009 kielilainsäädännällä on ollut positiivinen vaikutus eteläsaamen kielelle.

– Eteläsaamen puhumisesta on tullut helpompaa. Vähemmistöpoliittinen uudistus on herättänyt toivon monelle eteläsaamelaiselle, Leena Huss sanoo tiedotteessa.

Kieli muuttaa identiteettiä

Huss on muun muassa haastatellut opettajia sekä vanhempia, joiden lapset opiskelevat eteläsaamea. Monet näkevät kielen välttämättömänä osana identiteettiä. Tämä koskee myös saamelaista identiteettiä. Kuitenkin valtaosa vastaajista on sitä mieltä, ettei eteläsaamea tarvitse osata ollakseen saamelainen.

– Kun kieli eri panosten ansioista herää uudestaan, myös identiteetti muuttuu. Tutkimuksemme osoittaa, että kieli on yleensä yhteydessä etniseen heräämiseen. Eteläsaamen lisääntynyt käyttö johtaa puolestaan siihen, että kysymykset voimaantumisesta ja dekolonisaatiosta nousevat myös esille, Leena Huss sanoo.

Monet tutkimukseen osallistuneista kokevat Ruotsin vähemmistöpolitiikan tärkeänä osana eteläsaamen säilyttämiselle. Uusia mahdollisuuksia on, mutta monien mielestä vähemmistöpolitiikan implementointi on ollut puutteellisesta. Tämä voi vaarantaa revitalisaation, joka muuten olisi mahdollinen.

– Mutta uuden vähemmistöpolitiikan ja jo tehtyjen panosten ansiosta tulevaisuus näyttää valoisalta. Voisi siis sanoa, että politiikka on pelastanut eteläsaamen, Leena Huss sanoo.

Kooste: Michaela von Kügelgen / Addeto

arkisto

uusimmat uutiset