Yliopistouudistus loi menestyjiä ja häviäjiä

Suomessa akateeminen vapaus on vaarantanut ja yliopistohenkilökunta kokee, että heiltä odotetaan yhä parempia tuloksia. Tämä selviää korkeakoulupoliittisia muutoksia koskevasta tutkimuksesta.

Akatemiatutkija Oili-Helena Ylijoki Tampereen yliopistosta ja erikoistutkija Jani Ursin Koulutuksen tutkimuslaitoksesta ovat tutkineet, miten korkeakoulupoliittiset muutokset on otettu vastaan suomalaisessa akateemisessa maailmassa.

Tutkimusta varten Ylijoki ja Ursin haastattelivat 42:ta tutkijaa kahdeksasta suomalaisyliopistosta, Tampereen yliopiston uutiset kirjoittavat.

Haastateltavat kokivat, että heiltä odotetaan enemmän ja korkeatasoisempia tuloksia opetuksessa ja tutkimuksessa. Lisäksi akateeminen vapaus ja autonomia ovat vaarantuneet ja hallinnolliset tehtävät ja velvoitteet kuormittavat entistä enemmän.

– Ei riitä, että opettaa ja tutkii, vaan opetusta ja tutkimusta on myös kehitettävä, luotava laatujärjestelmiä sekä kontrollisysteemejä - ja taas niitäkin kehitettävä, kertoo eräs haastatelluista.

Epävarma tulevaisuus

Tampereen yliopiston uutiset kirjoittavat, että entistä autonomisempi yliopisto ei ole onnistunut poistamaan esimerkiksi pätkätöiden ongelmaa tai luomaan kaikille mielekästä työympäristöä. Akateemiselle uralle ja työyhteisöön on vaikea sitoutua, kun oman työn tai laitoksen jatko on epävarmaa.

Jotkut haastateltavista näkevät eläkkeelle jäämisen ainoana vaihtoehtona jatkaa tutkimuksen tekemistä. Tästä aiheutuu hämmentävä paradoksi: pystyäkseen tekemään tutkimusta, on jätettävä akateeminen maailma.

Kaikki eivät kuitenkaan suhtaudu muutokseen negatiivisesti. Varsinkin henkilöt, jotka edustivat yliopiston strategisia painoaloja tai yhteiskunnassa erityisen merkittäviksi arvotettuja tieteenaloja henkivät itsevarmuutta. Korkeakoulukentän muutokset eivät ole vaikuttaneet heihin mitenkään, sen sijaan he ovat hyötyneet niistä tai jopa olleet muutosten vetureina, Tampereen yliopiston uutiset kirjoittavat.

– Erot akateemisissa identiteeteissä ovat valtavat. Samalla käytävällä voi työskennellä sekä menestyjiä että häviäjiä, Ylijoki ja Ursin toteavat Tampereen yliopiston uutisessa.

Addeto on aikaisemmin kirjoittanut yliopistouudistuksen vaikutuksista Suomen akateemiseen maailmaan. Muun muassa Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Tapani Kaakkuriniemi kritisoi uudistusta.

Tampereen yliopiston uutinen 

arkisto

uusimmat uutiset