Läksyjen laatu on tärkeä

Läksyt ja oppilaiden motivaatio ovat tärkeitä koulunkäynnin kannalta. Uusi tutkimus osoittaa muun muassa ettei ruotsalainen koulu hyödynnä oppilaiden kiinnostusta oppia.

– Oppimisesta on tullut yksilöllinen projekti. Koulun kuuluu toimia kaikkien oppilaiden hyväksi, mutta tänään se ei vaikuta olevan heikoille eikä vahvoille oppilaille, pedagogiikan dosentti Joanna Giota Göteborgin yliopistosta sanoo.

Hän on Vetenskapsrådetin ja Skolverketin toimeksiantamana tutkinut individualisoinnin merkitystä opetukselle peruskoulussa ja lukiossa, Göteborgin yliopisto kirjoittaa tiedotteessa.

Individualisointi nähdään tärkeänä osana koulua, vaikka Skolverketin aikaisempi tutkimus vuodelta 2009 osoittaa, että individualisointi kouluissa saattaa olla yksi syy kasvaviin eroihin oppilaiden välillä.

– Kaikki oppilaat eivät itse osaa suunnitella omaa oppimistaan. Jos he eivät saa tukea, on suuri riski että he menettävät halunsa oppia, Joanna Giota sanoo tiedotteessa.

Giota toteaa ettei motivoimattomia oppilaita ole, mutta heiltä saattaa puuttua motivaatioita asioihin, jotka koulu kokee tärkeiksi. Sekä lisää tukea tarvitsevat oppilaat että lisää virikkeitä kaipaavat oppilaat tuntevat innottomuutta, Göteborgin yliopiston tiedotteessa kirjoitetaan.

Läksyt tärkeitä

Väitöskirja Tukholman yliopistosta toteaa, että koulun pitäisi painottaa läksyjä enemmän.

– Läksyt ovat osa opetusta, ja sen takia on yhtä tärkeää keskustella läksyjen laadusta kuin opetuksen laadusta. Keskeinen kysymys ei koske läksyjen olemassaoloa, vaan miten läksyjen laatua voisi parantaa. Läksytutkimuksesta voi päätellä, että opettajan opastus ja läksyjen seuranta vaikuttavat suuresti läksyjen hyödyllisyyteen, Max Strandberg Tukholman yliopiston pedagogiikan ja didaktiikan laitokselta sanoo yliopiston tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan palautteella on suuri merkitys läksyjen vaikutuksella oppilaan oppimiseen.

Pohjoismainen vertailu on osoittanut, että läksyistä on enemmän hyötyä Suomessa kuin Ruotsissa. Yksi syy on, että suomalaisopettajat käyvät läksyt huolellisemmin läpi kuin ruotsalaiset kollegansa. Ruotsalaisopettajat jättävät joskus läksyt kokonaan läpikäymättä. Addeto on kirjoittanut aiheesta aikaisemmin, lue lisää täältä.

Göteborgin yliopiston tiedote 
Individualiserad undervisning i skolorna – en forskningsöversikt
Tukholman yliopiston tiedote 

Kooste: Michaela von Kügelgen / Addeto

Tags: koulutus koulu

arkisto

uusimmat uutiset