Vanhuspalveluiden markkinoistuminen Pohjoismaissa

Pohjoismainen tutkijaverkosto Normacare tutkii, miten vanhuspalvelut markkinoistuvat eri maissa. Suomen ja Ruotsin väliltä löytyy sekä eroja että yhtäläisyyksiä.

– Markkinoistuminen on valtavan iso asia kuntien palvelujen tuottamisen historiassa. Nyt seuraamme, mitä julkiselle sektorille tapahtuu, kun kuntien oma osaaminen saattaa hävitä. Tässä tarvitaan myös lisää tutkimusta, Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan professori Anneli Anttonen sanoo yliopiston verkkouutisessa.

Tutkijaverkosto Normacare (Nordic Research Network on Marketisation in Eldercare) tutkii julkisen sektorin toimintatavan muutosta vanhusten palvelujen näkökulmasta. Perinteisesti palvelujen rahoitus ja tuottaminen on ollut kunnilla. Nyt markkinoistuminen on johtanut suuriin muutoksiin. Kunnilla on hyvinvointipalvelujen  järjestämisvastuu kansalaisille, mutta nykyisin yritykset ja myös järjestöt hoitavat palvelujen tuottamista yhä enemmän.

– Kuntamonopolin sijaan on alkanut muodostua yksityisyritysten monopoleja pohjoismaissakin. Näin etenkin Ruotsissa. Suomessa markkinoistuminen on näivettänyt järjestökenttää, joka aiemmin oli merkittävä palvelujen tarjoaja. Tästä pitäisi olla erityisen huolissaan, Anttonen sanoo.

Sekä Suomessa että Ruotsissa kunnat ostavat paljon palveluita yrityksiltä – enemmän kuin muut Pohjoismaat.

– Ruotsissa ja Suomessa kilpailutetaan paljon ja hankintalakia luetaan tiukasti, mutta Ruotsissa asiakas saa useissa palveluissa listat josta valita palvelunsa, Suomessa sen sijaan kunta päättää, minkä palvelun asiakkaalle tarjoaa. Näin markkinoistuminen toteutetaan  eri tavoin, Anneli Anttonen sanoo.

Anttosen mielestä Pohjoismaiden välinen vertailu on tärkeää, jotta voi nähdä miten asiat järjestetään ja miten ne voisi järjestää. Professori Marta Szebehely Tukholman yliopistosta on samaa mieltä.

– Meillä on aihetta oppia muiden Pohjoismaiden kokemuksista, sekä niiden maiden kokemuksista, joissa on enemmän kokemusta vanhuspalveluiden voitontavoitteellisesta järjestämisestä, Szebhely sanoo Tukholman yliopiston tiedotteessa.

Normacare
Tampereen yliopiston uutinen
Tukholman yliopiston tiedote 

Kooste: Michaela von Kügelgen / Addeto

arkisto

uusimmat uutiset