Johtajuus on tärkeä innovaation lähde

Sekä Suomi että Ruotsi pärjäävät hyvin maailmanlaajuisessa innovaatiovertailussa, mutta kumpikin maa voisi hyödyntää innovaatiopotentiaaliaan paremmin. Uusi ruotsalainen tutkimus osoittakin, että innovaatio vaatii johtajuutta.

Global Innovation Index -raportissa Ruotsi sijoittuu toiseksi ja Suomi kuudenneksi. Tästä huolimatta kumpikin maa käyttää innovaatioresurssejaan kehnosti. Ruotsi on sijalla 55 ja Suomi sijalla 67, kun vertaillaan maiden innovaatiohyödyntämistä. Tämä tarkoittaa, että resursseja voitaisiin käyttää huomattavasti enemmän.

– Jos voimme parantaa innovatiivista tulostamme, esimerkiksi patenttien, tiedonvälityksen ja uusien yritysten kautta voimme saavuttaa innovatiivisen potentiaalimme. Voimat pitää suunnata innovaatioesteiden löytämiseen ja niiden poistamiseen tai vähentämiseen, tutkija Peter Thulin KTH:lta kuvailee Ruotsin tilannetta.

Uuden ruotsalaisen tutkimuksen mukaan myös johtajilla on iso merkitys innovaatiossa. Johtaja voi joko stimuloida työntekijöiden kiinnostusta ja tahtoa luoda innovatiivisia tuotteita, tai johtaja voi sabotoida näitä pyrkimyksiä.

– Aloitteelliset henkilöt, jotka vievät omia ideoitaan eteenpäin ja yrittävät ratkaista ongelmia ennen kuin ne ovat liian isoja, tuottavat myös useampia patentteja ja uusia tuotteita, tutkija Leif Denti Göteborgin yliopistosta sanoo yliopiston tiedotteessa.

Hän toteaa kuitenkin väitöskirjassaan Leadership and Innovation in R&D Teams ettei pomon ja työntekijän hyvät välit yksin riitä innovaatioihin. Organisaation suhtautumisella innovaation on myös iso merkitys.

– Väitöskirjassani osoitan, että johtajuuden ja henkilökohtaisen aloitteellisuuden yhteys on vahvempi, kun organisaation tuki on vahvaa, Denti sanoo.

Johtajilla voi myös olla erittäin negatiivinen vaikutus yrityksen innovaatiokulttuuriin.

– Johtajat, jotka siivuttavat vastuunsa, rajoittavat työntekijöidensä vapautta, ja eivät ole kiinnostuneita uusista ideoista, heikentävät työntekijöiden motivaatioita ja tuottavat turhautumista. Tuloksena syntyy huonompia ratkaisuja, vähemmän ideoita ja heikentynyt yhteistyötehokkuus, Leif Denti sanoo.

The Global Innovation Index 
Ledarskap viktigt för innovationsskapande 
Sverige nyttjar inte innovativa tillgångar effektivt 

Kooste: Michaela von Kügelgen / Addeto

Tags: innovaatio

arkisto

uusimmat uutiset