Pohjoismaista yhteistyötä rauhanvälityksessä

Pohjoismaat voisivat tehdä enemmän yhteistyötä rauhanvälityksen saralla. Maiden väliltä löytyy sekä yhtäläisyyksiä että erilaisuuksia.

– Onko rauhanvälityksessä tilaa pohjoismaiselle lähestymistavalle? Vastaus on kyllä, totesi rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksen (TAPRI) johtaja, professori Tuomo Melasuo avatessaan ulkoministeriön tukeman seminaarin pohjoismaisesta rauhanvälityksestä Tampereen yliopistolla 14. elokuuta.

Tilaisuuteen oli kokoontunut rauhanvälityksen ammattilaisia, asiantuntijoita ja opiskelijoita Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Seminaarissa valaistiin rauhanvälityksen nykytilaa ja pohdittiin Pohjoismaiden rauhanvälitystoimintaa ja yhteistyön mahdollisuuksia.

Nykytilannetta arvioitaessa löydettiin runsaasti olemassa olevia yhteyksiä ja yhteistyötä, mutta myös eroja maiden toiminnassa. Tutkimusyhteistyön lisäämisestä hyötyisivät kaikki. Pohjoismaiden erilaiset painotukset avaavat tietä kokemusten vaihdolle ja täydentävälle toiminnalle.

Rauhanvälitys on Suomen ulkopolitiikan painopisteitä ja tärkeä ala myös muille Pohjoismaille. Rauhanvälitys heijastaa hyvin pohjoismaista ajattelua kansainvälisistä suhteista. Se sisältää myös tasa-arvon, ihmisoikeuksien ja hyvän hallinnon edistämisen.

Tutkimus rauhanvälityksestä

Tampereen yliopistossa kolmen hengen tutkimusryhmä työstää selvitystä pohjoismaisesta rauhanvälityksestä. Ulkoministeriön rahoittama selvitys on osa laajempaa yhteispohjoismaista hanketta rauhanvälityksen kehittämiseksi.

– Paljon puhutaan pohjoismaisesta ulottuvuudesta ja yhteistyöstä – ainakin oletetaan että sitä on. Tämän hankkeen avulla on tarkoitus selvittää mitä Pohjoismaissa tällä hetkellä tapahtuu rauhanvälityksen parissa, ja voitaisiinko tehdä yhteistyötä välitystoimintaan liittyen, tutkija Jenny Saarinen TAPRI:sta sanoo Tampereen yliopiston uutisille.

Yhtenä tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa mahdollisia pohjoismaista rauhanvälitystä koskevia erityispiirteitä.

– Tutkimuksemme tarkoitus ei kuitenkaan ole analysoida eri ulkoministeriöiden toimintaa syvällisemmin, vaan laatia yksityiskohtainen ja kattava asiakohtiin perustuva selvitys, Jenny Saarinen kertoo.

Projektissa tehdään myös perusselvitys pohjoismaisesta rauhanvälityksen tutkimuksesta.

– Haluamme selvittää tutkimuksen painopisteitä maakohtaisesti, mutta myös tiedekeskuksittain. Tavoitteena on kertoa missä pohjoismaisessa rauhanvälityksen tutkimuksessa mennään, Jenny Saarinen kertoo.

Tampereen yliopiston uutinen
Ulkoasiainministeriön uutinen

Kooste: Michaela von Kügelgen

Tags: yhteistyö

arkisto

uusimmat uutiset