Sukupuolisyrjintä tavallista Suomen työmarkkinoilla

Uuden väitöskirjatutkimuksen mukaan sukupuolten väliseen epätasa-arvoon kannattaisi puuttua paitsi poliittisin, myös oikeudellisin keinoin. Tällä hetkellä tasa-arvo ei toteudu Suomen työmarkkinoilla.

Outi Anttila on väitöskirjassaan ”Kohti tosiasiallista tasa-arvoa? Sukupuolisyrjinnän kiellot oikeudellisen pluralismin aikana” tutkinut sukupuolisyrjinnän kieltoja. Luottamus sukupuolten tasa-arvoisuuteen elää Suomessa vahvana.

Suomalaiset naiset ovat jo pitkään osallistuneet poliittiseen päätöksentekoon ja työelämään. Naisten ja miesten yhdenvertaisuus taataan lainsäädännössä. Suomi pärjää myös hyvin kansainvälisissä vertailussa, mutta tilanne voisi olla paljon parempi.

– Suomessa ei kuitenkaan voida puhua tasa-arvosta loppuunsaatettuna projektina. Yhteiskunnassamme on tasa-arvo-ongelmia, joihin on puututtava oikeudellisin tai poliittisin keinoin, Turun yliopistossa elokuussa väitellyt Outi Anttila sanoo yliopiston tiedotteessa.

Esimerkkejä suomalaisen yhteiskunnan epätasa-arvoisuudesta ovat naisten ja miesten välillä vallitseva sitkeä palkkakuilu sekä ammatillinen segregaatio, eli jako huonosti palkattuihin ”naisten töihin” ja paremmin palkattuihin ”miesten töihin”.

– Pitkiä perhevapaita pitävät pääosin naiset, mikä heijastuu monin tavoin heidän työmarkkina-asemaansa. Myös raskaussyrjintä on yleistä. Näihin ja monin muihin tasa-arvo-ongelmiin voidaan tarttua paitsi poliittisin välinein, myös oikeuksien kautta. Tällöin on tarkasteltava, milloin kyse voi olla kielletystä syrjinnästä, Anttila sanoo.

Anttila toivookin tiukempia ja selvempiä sukupuolisyrjintää koskevia lakeja. Syrjintä pitäisi myös tuomita ankarammin.

– Tämän lisäksi tasa-arvovaltuutetulla pitäisi olla laajempi oikeus valvoa tilannetta ja puuttua asioihin, Outi Anttila sanoo Ylelle.

Turun yliopiston tiedote
Svenska Ylen uutinen

Kooste: Michaela von Kügelgen

arkisto

uusimmat uutiset