Televisio tärkeä vähemmistölle

Mediatarjonnalla on suuri merkitys kielellisen moninaisuuden ylläpitämisessä. Tämä selviää uudessa väitöskirjassa, jossa käsitellään vähemmistöjä, identiteettiä ja televisiota.

Jo aikaisempi tutkimus on osoittanut kielellisen identiteetin ja mediakäytön yhteyden useilla kaksikielisillä alueilla. László Vinczen väitöskirjan The Bilingual screen – Ethnolinguistic identity and television viewing among three language minorities lähtökohtainen ajatus on, että enemmistö- ja vähemmistökieliset tv-kanavat eivät ainoastaan toimi eri kielillä, vaan myös tulkitsevat ja kuvaavat maailmaa ja ympäröivää todellisuutta eri tavoin.

Vinczen tuktimuksen mukaan tv:n katselu vähemmistökielellä voi johtaa positiivisempaan käsitykseen vähemmistöstä, kun taas tv:n katselu enemmistökielellä voi viedä katsojaa lähemmäksi kielienemmistöä. Kummankin tyyppiset kanavat ovat tärkeitä vähemmistölle.

– Tulosten mukaan on selvää, että kahdentyyppiset tv-kanavat ovat perustavanlaatuisia kielivähemmistöjen kehityksessä. Tarvitaan sekä paikallisia vähemmistökielisiä tv-kanavia että rajan ylittäviä tv-kanavia, jotka tukevat vähemmistökieltä, Vincze sanoo Helsingin yliopiston uutisille.

Vähemmistökieltä tukevien mediapoliittisten toimenpiteiden pitäisi sen takia laajentaa tv-maisemaa vähemmistökielellä näiden elementtien avulla.

– Uudenmaan ruotsinkielisille tämä tarkoittaa vapaata saatavuutta ruotsalaiseen tv-tarjontaan, kun taas unkarinkielisille Transilvaniassa pitäisi perustaa oma paikallinen unkarinkielinen tv-kanava, Vinzce sanoo Helsingin yliopiston uutisille

Väitöskirjan tulokset näyttävät myös, että tv:n katselulla on positiivisemmat vaikutukset vähemmistökielen elinvoimaisuudelle Etelä-Tirolissa ja Transilvaniassa kuin Uudellamaalla. Suomenruotsalaisten osalta tämä johtuu esimerkiksi siitä, että moni katsoo viihdeohjelmia muilta kanavilta (ja muilla kielillä, usein englanniksi), uudenmaalaiset katsovat lähinnä suomenkielistä televisioita ja heillä on enemmän yhteyksiä suomenkieliseen enemmistöön kuin kahdella muulla tutkitulla alueella. Kaikki nämä asiat pienentävät tv-katselun merkitystä kielelliselle identiteetille.

Vinczen väitöskirjaa määrittelee tarkemmin kielellisesti rikkaan mediakentän ja kielellisen moninaisuuden yhteyttä kolmen Euroopan maan esimerkillä. Yksi tiivistävä yhteenveto on, että laaja mediatarjonta on oleellinen ehto Euroopan kielellisen moninaisuuden säilyttämiseksi.

Helsingin yliopiston uutiset 
László Vinczen väitöskirja

arkisto

uusimmat uutiset