Koulujen tieto- ja viestintätekniikka kaipaa kehitystä

Sekä suomalaisissa että ruotsalaisissa kouluissa on edelleenkin liian vähän tietokoneita ja tietokoneiden määrä vaihtelee liian paljon koulujen välillä. Sitä mieltä ovat kummankin maan opettajien ammattijärjestöjen puheenjohtajat.

Suomen Opetusalan Ammattijärjestön, OAJ:n, puheenjohtaja Olli Luukkainen vaatii kannettavaa tietokonetta jokaisen suomalaisen lukiolaisen työvälineeksi. Luukkaisen mielestä tietokone on korvaamaton työkalu, jota lukiolainen tarvitsee voidakseen käyttää sähköisiä materiaaleja.

– Näihin aikoihin asti on edellytetty, että lukion oppilas hankkii opinnoissa tarvittavat oppikirjat. Tulevaisuuden oppiminen tukeutuu kuitenkin yhä enemmän sähköisiin oppimateriaaleihin. Niinpä kannettava tietokone onkin tämän päivän opiskelijan perustyökalu. Tarvitaan valtakunnallinen linjaus, että jokaisen lukiolaisen on hankittava kone itse, Luukkainen sanoo tiedotteessa.

Myös Ruotsin opettajaliiton puheenjohtaja Eva-Lis Sirén on huolissaan tietokoneiden määrästä ja koulujen välisistä eroista.

– Olen vakuuttunut siitä, että tarvitsemme kansallisen tieto- ja viestintätekniikan strategian. Vanhempiin kohdistuva tutkimuksemme osoittaa, että tarvitsemme kansalliset tavoitteet, jotta voimme varmistaa koulujen tasavertaisuuden. Yhdeksän kymmenestä vanhemmasta sanoo, että heidän lapsensa saavat digitaalisen osaamisensa kotoa, Sirén sanoo haastattelussa Computer Sweden -lehdelle.

Suomalaiset koulut ovat tietotekniseltä varustukseltaan Euroopan huipputasoa, mutta tieto- ja viestintätekniikan aktiivinen opetuskäyttö ja osaamisen kehittäminen ovat jääneet muista maista jälkeen. Tämä käy ilmi laajasta tutkimuksesta tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Euroopan kouluissa (Survey of Schools: ICT in Education).

Laitteiden käyttömäärissä suomalaiskoulut ovat viimeisten joukossa, kun asiaa kysytään oppilailta itseltään. Oppilaiden työskentelymahdollisuuksiin eniten vaikuttavien laitteiden eli kiinteiden työasemien, kannettavien ja tablettitietokoneiden määrässä Suomi on hädin tuskin keskitasolla, niiden käytön määrässä tilaston viimeinen.

Myös Ruotsissa koneiden määrä on hyvä verrattuna keskiarvoon. Muun muassa kannettavia tietokoneita on huomattavasti enemmän, lähes yksi per oppilas ammattikouluissa. Varustetaso on korkea verrattuna muihin maihin ja koneita käytetään paljon opetuksessa, mutta sekä oppilailla ja opettajilla on kuitenkin huono itsetunto omien tieto- ja viestintätekniikan taitojen suhteen.

Ruotsin kouluviraston oma tutkimus osoittaa, että tietokoneiden määrä on lisääntynyt viime vuosien aikana, mutta koneita ei käytetä kovin laajasti opetuksessa tai oppimisessa. Kolmen vuoden aikana tietokoneiden käyttö oppitunneilla ei oikeastaan ole lisääntynyt.

Survey of Schools: ICT in Education -tutkimus
Computer Sweden 
Ruotsin kouluviraston tutkimus

 

Tags: koulutus koulu

arkisto

uusimmat uutiset